Đánh giá Semalt: 15 phần mềm cạo dữ liệu miễn phí tốt nhất

Kỹ thuật xử lý phế liệu web có thể được thực hiện bằng các công cụ cạo và chương trình trích xuất dữ liệu khác nhau. Các công cụ này tương tác với các trang web, xác định và thu thập thông tin hữu ích và cạo nó dựa trên yêu cầu của bạn. Hơn nữa, họ lưu dữ liệu bị loại bỏ trên cơ sở dữ liệu của họ hoặc tải xuống trên máy tính của bạn. Ở đây chúng tôi đã nói về 15 công cụ quét web tốt nhất trên Internet.

1. Súp đẹp

Nó là một thư viện Python nổi tiếng được phát triển để quét các tệp XML và HTML. Bạn chỉ cần cài đặt và kích hoạt công cụ quét web này và để nó thực hiện nhiều tác vụ khác nhau. Bạn có thể sử dụng nó một cách thuận tiện trên các hệ thống Debian và Ubuntu.

2. Nhập khẩu

Đây là một trong những công cụ cạo dữ liệu tốt nhất s. Nó cho phép chúng tôi cạo thông tin từ cả trang web cơ bản và tiến bộ và có giao diện hiện đại, thân thiện với người dùng.

3. Chương trình nghị sự

Mozenda là một phần mềm trích xuất màn hình và phần mềm trích xuất dữ liệu. Nó cung cấp nội dung ở nhiều định dạng khác nhau và là công cụ quét điểm và nhấp.

4. Phân tích

Đây là công cụ quét web trực quan có thể được sử dụng để thu thập thông tin từ internet. Bạn có thể tạo API từ các trang web khác nhau bằng chương trình này.

5. Bạch tuộc

Octopude là công cụ trích xuất dữ liệu và trình trích xuất dữ liệu phía máy khách cho người dùng Windows. Nó có thể biến thông tin bán cấu trúc hoặc không cấu trúc thành các bộ dữ liệu có cấu trúc mà không cần mã.

6. Thu thập dữ liệu

Nó là một trong những trình quét web miễn phí tốt nhất, các chương trình trích xuất dữ liệu và trình thu thập thông tin. Nó cho phép bạn quét các trang web khác nhau và làm cho việc thu thập dữ liệu các trang web của bạn trở nên dễ dàng.

7. Kết nối

Nó là giải pháp cuối cùng cho các vấn đề liên quan đến dữ liệu. Bạn chỉ cần tải xuống chương trình này, gửi yêu cầu và nhận dữ liệu được loại bỏ theo mong muốn của bạn.

8. Thu thập thông tin phổ biến

Nó được biết là cung cấp một bộ dữ liệu mở của các trang web được thu thập thông tin. Nó biến dữ liệu thô thành một dạng có cấu trúc và có tổ chức, trích xuất siêu dữ liệu cho người dùng và cung cấp thông tin từ các hình ảnh khác nhau.

9. Thu thập dữ liệu

Đây là một dịch vụ trích xuất dữ liệu tự động với nhiều tính năng và đặc tính. Nó có thể cạo và biến dữ liệu thô của bạn thành một hình thức có tổ chức, đưa ra kết quả ở định dạng JSON và CSV.

10. Grabber nội dung

Nó là tuyệt vời cho những người muốn cạo dữ liệu từ các hình ảnh và video khác nhau. Đây là ưu tiên đầu tiên của các doanh nghiệp và cho phép bạn tạo tác nhân quét web độc lập.

11. Diffbot

Đây là công cụ quét dữ liệu tự động duy nhất tổ chức dữ liệu của bạn và thu thập dữ liệu các trang web của bạn trong vòng vài giây. Nó phù hợp cho các nhà phát triển và lập trình viên và có thể biến trang web của bạn thành API.

12. Dexi. io

Nó là hoàn hảo cho các chuyên gia SEO, quản trị web và dịch giả tự do. Công cụ quét web trên đám mây này xử lý dữ liệu nặng và loại bỏ nó mà không ảnh hưởng đến chất lượng. Nó có thể xử lý các truy vấn liên quan đến JavaScript.

13. Xưởng dữ liệu

Nó có cả gói miễn phí và cao cấp và giúp thu thập thông tin từ nhiều trang web, tài liệu PDF, tệp XML và HMTL. Ứng dụng máy tính để bàn này chỉ có sẵn cho người dùng Windows.

14. Trích xuất web dễ dàng

Đây là chương trình trích xuất dữ liệu trực quan và chương trình trích xuất dữ liệu phù hợp cho các thương hiệu và công ty khởi nghiệp hàng đầu. Nó có nhiều tính năng độc đáo và dữ liệu được lấy từ các tệp HTTP khác nhau.

15. FMiner

Nó cho phép bạn xây dựng các dự án khác nhau với trình ghi macro của nó và là một trong những công cụ cạo dữ liệu thú vị nhất. Nó trích xuất thông tin hữu ích từ địa chỉ email và các trang mạng xã hội.

png

send email